Bij Welex, advocaten en economen in Marbella, leggen we u graag op een korte en eenvoudige manier uit welke stappen u moet nemen als u besloten hebt om een besloten vennootschap in Spanje op te richten. Het is verplicht om het bedrijf op te richten door het ondertekenen van een openbare akte en het moet geregistreerd worden in het Mercantile Register in Spanje.

 

 

Allereerst moet u een naam voor het bedrijf kiezen en bij het centrale handelsregister een certificaat aanvragen dat de door u gekozen naam nog niet geregistreerd is.  Een entiteit waarvan de naam identiek is aan een bestaande naam in Spanje kan niet worden geregistreerd in het Mercantilenregister.

 

De aanvraag voor de naam bij het register moet worden ingediend door de belanghebbende of begunstigde van het certificaat en zodra het certificaat is verkregen, is het geldig voor een periode van zes maanden vanaf de datum waarop het in Spanje is afgegeven.

Ten tweede moet worden vastgesteld wie de aandeelhouders van de entiteit zijn, het totale aandelenkapitaal en het aandeel van elke aandeelhouder in dit kapitaal. Het aandelenkapitaal in Spanje mag niet minder zijn dan één euro, en wanneer het minder is dan drieduizend euro, moet een bedrag gelijk aan ten minste 20 procent van de winst worden toegewezen aan de wettelijke reserve totdat deze reserve, samen met het aandelenkapitaal, het bedrag van drieduizend euro bereikt. Bovendien zijn de aandeelhouders in geval van liquidatie, als de activa van het bedrijf onvoldoende zijn om aan de verplichtingen van het bedrijf te voldoen, hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil tussen het bedrag van drieduizend euro en het bedrag van het geplaatste kapitaal. Het bedrijf kan ook een eenmanszaak zijn, met slechts één aandeelhouder, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

 

Ten derde moet u kiezen voor domicilie in Spanje op de plaats waar het daadwerkelijke bestuurs- en beheerscentrum is gevestigd, of waar het hoofdkantoor of de hoofdactiviteit is gevestigd.

 

Ten vierde moet u een of meerdere beheerders of een raad van bestuur benoemen om het bedrijf in Spanje te beheren en te vertegenwoordigen. De beheerder kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn en hoeft geen aandeelhouder te zijn, tenzij de statuten dit niet toestaan.

 

Ten vijfde zal het nodig zijn om de statuten op te stellen die de werking van uw bedrijf in Spanje zullen regelen, waarin onder andere de naam van het bedrijf, het maatschappelijk doel, de maatschappelijke zetel en het aandelenkapitaal, het aantal aandelen waarin dit kapitaal is verdeeld en de nominale waarde en nummering van de aandelen zullen worden opgenomen.

 

Houd er rekening mee dat de duur van het bedrijf onbepaald is, tenzij de statuten anders bepalen.

 

Zodra de oprichtingsakte bij een notaris is ondertekend door de stichtende vennoten en de beheerder van het bedrijf in Spanje, moet de akte binnen twee maanden bij het handelsregister worden gedeponeerd voor registratie, na betaling van de bijbehorende belastingen en kosten in Spanje.

 

Als u hulp wilt bij de oprichting en registratie in het handelsregister in Spanje, neem dan contact op met ons kantoor. Wij zullen alle noodzakelijke formaliteiten voor de oprichting van uw bedrijf uitvoeren.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies