Vermogensrecht en economische delicten in Spanje

Misdrijven binnen dit aspect van het strafrecht, bestrijken een zeer breed scala aan handelingen waarvan het doel te maken heeft met het vermogen. Deze groep misdrijven wordt gekenmerkt door de subjectieve omstandigheden van persoonlijke, contractuele of zakelijke relaties tussen actieve en passieve personen. Door de grote verscheidenheid aan soorten en aspecten van dit type delicten, voert een gedetailleerde beschrijving hier te ver en verwijzen we alleen naar een paar van de meest relevante.

Ons Wetboek van Strafrecht brengt deze groep delicten – in zijn facet van gewone misdaden – onder in Titel XIII van Boek II over vermogensdelicten en delicten tegen de sociaaleconomische orde, waaronder:

DIEFSTAL, BEROVING, AFPERSING, AUTODIEFSTAL EN BEROVING, USURPATIE, OPLICHTING, VERDUISTERING, FRAUDE MET ELEKTRISCHE VLOEISTOFFEN EN DERGELIJKE, STRAFBARE INSOLVENTIE, PRIJSWIJZIGINGEN BIJ OPENBARE AANBESTEDINGEN EN VEILINGEN EN SCHADE AAN ZAKEN VAN ANDEREN DIE NIET VALLEN ONDER ANDERE MISDRIJVEN IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in Spanje

Bent u de facto of de jure directeur van een bedrijf dat op Spaans grondgebied actief is of van een Spaans bedrijf? Denkt u dat u schade hebt opgelopen aan uw eigendom en rechten als gevolg van een delict gepleegd door een Spaans bedrijf? In de volgende uitleg wijzen de procureurs van ons kantoor in Spanje op de mogelijkheid dat een bedrijf op criminele wijze handelt en kan worden bestraft voor het plegen van strafbare handelingen.

Bij zaken van criminele aard, neem contact op met een procureur in Spanje. De oorspronkelijke regeling in het wetboek van strafrecht van 1995, behelsde de onmogelijkheid voor rechtspersonen om actief subject te zijn in een criminele daad, waarbij het aforisme socitas delinquere non potes werd omarmd.

Tot 2010 was vervolging voor het plegen van een strafbaar feit door een rechtspersoon, beperkt tot het afleiden van de verantwoordelijkheid van het plegen van het strafbaar feit door de jure zaakvoerder van die rechtspersoon. De normatieve erkenning daarvan is opgenomen in artikel 31 van het Wetboek van Strafrecht, waarin is bepaald dat ‘wie als de facto of de jure zaakvoerder handelt van een rechtspersoon of in naam van of als wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiger van een ander’, persoonlijk aansprakelijk is. Dit is ook het geval als de voorwaarden, kwaliteiten of relaties die de overeenkomstige figuur van het misdrijf of de overtreding vereist om het actieve onderwerp daarvan te zijn, niet overeenkomen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen in de entiteit of de persoon in wiens naam of voor wiens rekening het misdrijf is gepleegd.

Op basis van deze verordening moest worden opgetreden tegen de jure zaakvoerder van het Spaanse bedrijf en was het bedrijf zelf vrijgesteld van de noodzaak om maatregelen te treffen tegen onrechtmatige verrijking of andere activiteiten. Het bedrijf was dus gevrijwaard van civielrechtelijke maatregelen naar aanleiding van het delict.

Welex, uw rechtszaak advocaat in Spanje

In de organieke wet 5/2010 van 22 juni wordt de tot op heden vastgestelde beperking op strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, opgeheven. Dit is een ingrijpende wijziging van het wetboek van strafrecht van 1995 en is doorgevoerd om vervolging van rechtspersonen als strafrechtelijk aansprakelijke persoon mogelijk te maken. Deze wetswijziging maakt het bovendien mogelijk een sanctiesysteem in te voeren bestaand uit boetes en maatregelen die zelfs ontbinding van de vennootschap kunnen omvatten, onverminderd de aansprakelijkheid van degenen die als de facto of de jure bestuurder betrokken waren bij het delict.

Ons systeem omvat ook de verplichting om mechanismen in te stellen om het plegen van criminele handelingen via de bedrijfsstructuur te controleren en te voorkomen, waarbij de verantwoordelijkheid van het bedrijf wordt verminderd of gematigd, afhankelijk van het geval.

Onze procureurs in Spanje kunnen u helpen bij het reclameren van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en/of de feitelijke of juridische zaakvoerder, en bij het indienen van klachten of grieven om strafrechtelijke aansprakelijkheid te eisen van de eerstgenoemde.

Neem in Spanje contact op met een procureur van Welex, advocaten en financiële experts in Spanje.

Bij Welex advocaten en financiële experts zijn we bevoorrecht. We beschikken namelijk over het beste en meest gekwalificeerde personeel om u bij te staan in dit soort situaties met een multidisciplinaire aanpak die voor volledige afhandeling zorgt van dit soort procedures.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies