Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht

De indeling van contracten in Spanje

De Spaanse samenleving heeft in toenemende mate last van activiteiten die schade veroorzaken:

  • Wegverkeer
  • Luchtverkeer
  • De exploitatie van kernenergie, enz.

Daarnaast is er de schade die kan worden veroorzaakt door activiteiten in de geneeskunde, de bouw, de architectuur, enz. en natuurlijk misdrijven waarbij de veiligheid van mensen of dingen wordt geschaad.

Bij juridische en fiscale vragen, neem nu contact op met een schade-expert van het advocatenkantoor en de financiële experts van Welex.

In alle beschreven gevallen kan professioneel en gespecialiseerd juridisch en fiscaal advies van cruciaal belang zijn. Als u van plan bent om goederen of diensten te huren of te laten leveren, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Dan weet u zeker dat uw verplichtingen en rechten in verband met het contract dat u wilt sluiten, worden gewaarborgd en dat er bij de uitvoering van het contract, geen sprake is van inbreuk door u of de persoon met wie u een contract hebt gesloten.

Boek IV gaat over verplichtingen en contracten in Spanje. Daarin zijn de eerste twee hoofdstukken gewijd aan algemene bepalingen over verplichtingen en contracten. Vanaf hoofdstuk 3 wordt het volgende gereguleerd:

BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Buitencontractuele aansprakelijkheid zoals gedefinieerd in artikel 1089 ‘Verplichtingen voortvloeiend uit de wet, overeenkomsten en quasi-contracten en uit onrechtmatig handelen of enige andere vorm van schuld of nalatigheid’ en artikel 1092 en 1093 over verplichtingen uit hoofde van onrechtmatige daad, en ook die welke voortvloeien uit handelingen of nalatigheden die niet strafbaar zijn. Zo worden verplichtingen geconfigureerd die voortvloeien uit een rechtsverhouding tussen personen die niet eerder door een contractuele relatie zijn gebonden als gevolg van handelen of nalaten dat niet strafbaar is volgens de wet en dat aan een van hen is toe te schrijven als gevolg van een fout of nalatigheid. Voor het afleiden van deze verantwoordelijkheid is een handeling van de pleger vereist, een resultaat en een oorzakelijk verband tussen het handelen of nalaten en het schadelijke resultaat. Deze schade moet financieel worden beoordeeld.

In deze groep bevinden zich schade en verliezen ontstaan door het plegen van een strafbaar feit, schade ontstaan door financiële aansprakelijkheid van het openbaar bestuur in zijn normale of abnormale werking, en schade ontstaan binnen het burgerlijke sfeer tussen personen die onder het privaatrecht valt.

In andere teksten op deze website kunt u informatie vinden over burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit criminele handelingen en financiële aansprakelijkheid van het openbaar bestuur. In deze informatie ligt de nadruk op persoonlijke aansprakelijkheid in het burgerlijk wetboek.

Ons civiel rechtssysteem omvat geen objectieve aansprakelijkheid, dat wil zeggen zonder tussenkomst van schuld of nalatigheid van de kant van het onderwerp, maar omvat situaties waarin het bewijs voor deze fout of nalatigheid vaag is. Zo kunnen we onderscheid maken tussen aansprakelijkheid voor eigen daden, aansprakelijkheid voor daden van anderen, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door levenloze dingen.

Wat de aansprakelijkheid voor het eigen handelen betreft, bepaalt artikel 1902 dat uit het handelen of het nalaten dat schade aan een ander veroorzaakt door schuld of nalatigheid, de verplichting ontstaat om de veroorzaakte schade te herstellen. Dit vereist verwijtbaar handelen of nalaten, schadelijke gevolgen en een oorzakelijk verband tussen beide.

Wat betreft de aansprakelijkheid voor het handelen van anderen, vinden we aansprakelijkheid voor het handelen van degenen die verantwoordelijk zijn, de verantwoordelijkheid van ouders, voogden, werkgevers en de verantwoordelijkheid van leerkrachten met betrekking tot minderjarigen. Dit ligt allemaal dicht bij het concept van risicoaansprakelijkheid zonder dat een dergelijke aansprakelijkheid ook werkelijkheid wordt.

We kunnen ook schade die door dieren wordt veroorzaakt opnemen waarbij de eigenaar aansprakelijk is (ook als de dieren ontsnapt zijn of verdwaald) en daarom de eigenaars van de naburige percelen daarvoor moet vergoeden.

Ten slotte, wat betreft de verantwoordelijkheid voor schade, is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk bij gehele of gedeeltelijke vernietiging daarvan, en is deze ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gevaarlijke industriële activiteiten of door de val van dingen afkomstig van een huis of een appartement.

We zullen hier niet ingaan op het onderscheid tussen de diverse schades, voortvloeiend uit, derving of morele schade, omdat dit de reikwijdte van deze website overstijgt. Tot slot willen we erop wijzen dat deze aansprakelijkheid niet alleen in de genoemde wetgeving kan worden gevonden, maar ook in de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit andere soorten activiteiten die in andere wetten zijn geregeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van schade veroorzaakt door luchtverkeer of kernenergie, aansprakelijkheid als gevolg van jachtongevallen, aansprakelijkheid voor schade aan de eer, de persoonlijke levenssfeer en die van het gezinsleven en het eigen imago, de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten, of de zeer ruime en uitvoerige aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door gemotoriseerd wegverkeer.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies