Zoals in eerdere blogs al is vermeld, wordt de term erfenis in Spanje gedefinieerd als een subrogatie in de rechtspositie van de overledene, die al zijn bezittingen, rechten en verplichtingen omvat, voor zover die na zijn overlijden niet zijn vervallen.

 

In het hiernavolgende zal ons team van advocaten  gespecialiseerd in erfenissen in Spanje uitleggen in welke verschillende fasen uw erfenis zich kan bevinden.

 

Toekomende nalatenschap in Spanje

Allereerst stellen wij de toekomstige erfenis vast. Deze toekomstige nalatenschap wordt in Spanje verboden door het Spaanse Burgerlijk Wetboek in artikel 991, waar staat dat «niemand een erfenis kan aanvaarden of verwerpen zonder zeker te zijn van het overlijden van degene op wie hij/zij zal volgen en van zijn/haar recht op de erfenis». Volgens sommige provinciale wetten is contractuele erfopvolging echter wel toegestaan.

 

Fasen van nalatenschappen in Spanje

 

  1. Open erfopvolging

De eerste fase van een erfenis is de open erfenis. Deze fase vindt plaats zodra het overlijden van de erflater zich voordoet, waardoor de nalatenschap wordt geopend.

Zodra de nalatenschap geopend is, wordt, zolang het beroep op de erfgenamen niet daadwerkelijk effect heeft gehad, gezegd dat de nalatenschap niet-uitgesteld is, wat zich kan voordoen in gevallen waarin de erflater een voorwaardelijke opschorting heeft gesteld en deze niet vervuld is. Zodra deze oproepen aan de erfgenamen hebben plaatsgevonden en degenen die door het testament of de gerechtelijke beschikking begunstigd worden, hun rechten reeds kunnen verwerven, wordt de nalatenschap in Spanje een uitgestelde nalatenschap.

 

Nalatenschappen in Spanje en de fasen ervan

  1. Latente Erfenis

Het is belangrijk te onthouden dat een erfenis in Spanje door de erfgenamen kan worden aanvaard of verworpen, en terwijl deze aanvaarding of verwerping van de nalatenschap plaatsvindt, hebben de geërfde goederen in die periode geen bekende eigenaar, men zegt dat de erfenis latent is.

 

  1. Geaccepteerde nalatenschap in Spanje

Een aanvaarde nalatenschap is, zoals de naam al zegt, ontstaat zodra de erfgenaam de erfenis heeft aanvaard, en dus de bezitter is geworden van de rechtsbetrekkingen van de erfenis.

Wordt de erfenis daarentegen niet aanvaard, maar verworpen, dan wordt de erfenis vacant, want er zijn geen erfgenamen voor de erfenis. Deze vacante erfenis kan zich ook voordoen als de erfgenamen niet bevoegd zijn om te erven, omdat zij onbekwaam zijn, of als de personen die de overledene als erfgenamen heeft genoemd, niet meer in leven zijn op de datum van overlijden van de erflater.

 

  1. Onverdeelde erfenis en verdeelde erfenis in Spanje

Een onverdeelde erfenis ontstaat wanneer de erfenis reeds door alle tot de nalatenschap geroepen erfgenamen is aanvaard, maar nog niet onder hen verdeeld is. Anderzijds, wanneer die verdeling reeds heeft plaatsgevonden en is verdeeld, is er sprake van een verdeelde of berechte nalatenschap.

Tenslotte kan men het geval treffen waarin de nalatenschap in beheer is. Dat gebeurt wanneer de erflater dat in zijn testament heeft bepaald, of wanneer het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt.

 

Bij Welex, advocaten en accountants in Marbella, beschikken wij over een team van ervaren advocaten op het gebied van het beheer van nalatenschappen in Spanje. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hulp wenst bij het aanvaarden van uw nalatenschap.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies